SAMEN! – Passende huisvesting voor passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is de meest recente stap in een reeks ontwikkelingen in het onderwijsveld. Deze wet zal in augustus 2014 in werking treden en samen!verplicht scholen om een passend leerarrangement voor iedere leerling aan te bieden, ongeacht zijn beperkingen of mogelijkheden. De wet grijpt terug op de verklaring van de UNESCO in 1994 in Salamanca waarin voor kinderen met een beperking in het recht op onderwijs in een nabije, reguliere school, wordt vastgelegd.

De nieuwe wet zal ongetwijfeld leiden tot een grotere verscheidenheid aan leerlingen op reguliere scholen en meer van de leerkrachten eisen. Maar welke eisen worden aan de huisvesting van de school gesteld? Hoe kan de school het veranderende onderwijs het beste faciliteren en een veilige en functionele omgeving bieden voor alle leerlingen?

Het boek “SAMEN! – Passende huisvesting voor passend onderwijs” belicht de resultaten van een gelijknamig onderzoek over de samenhang tussen onderwijs en huisvesting en laat zien hoe ontwerpers deze samenhang kunnen optimaliseren. Daarnaast is een drietal essays opgenomen onder meer over hoe in andere landen kinderen met een beperking op school integreren en over hoe in Nederland enkele scholen al op de nieuwe wet zijn vooruitgelopen. De Duitse hoogleraar Johanna Forster schreef een cultuur-antropologische beschouwing over het verband tussen kennisoverdracht en fysieke ruimte. Ten slotte is een uitvoerig beeldessay opgenomen van fotografe Susan Schuls. Het onderzoek werd uitgevoerd door Rhea Harbers, Rosita Steltenpol en Angelika Fuchs.

 

Het Boek ‘SAMEN! Passende huisvesting voor passend onderwijs’  ISBN 978-90-6868-587-9 is verkrijgbaar in elke boekhandel voor €29,50.