Rustplekken

Een rustplek in de klas is in een reguliere school zelden aanwezig. Zelfs in kleuterklassen is een dergelijke plek geen vanzelfsprekendheid.

Kinderen met een handicap hebben hier echter eerder behoefte aan. De compensatie van een handicap vraagt extra vaardigheden en energie en zo raakt een deel van deze kinderen sneller vermoeid.

slaapkind-blog-725

Voor sommige kinderen is het niet nodig om aan deze extra rustbehoefte tijdens schooltijd tegemoet te komen. Voor anderen zijn extra rusttijden juist van essentieel belang. Een rustplek in de klas komt echter ook de kinderen zonder handicap ten goede, kinderen hoeven tenslotte geen gedragsproblemen te vertonen om baat te hebben bij een moment dat er niets van hen verwacht wordt. Een rustplek binnen de klas is een aangename zit-, lig- of hanggelegenheid waar het lichaam zich kan ontspannen. De positie is dusdanig dat er zicht- en/of hoorcontact met de groep is en dat er geen beweging en activiteiten achter de plek zijn, bij voorkeur in een hoek van de ruimte.