Een goed schoolgebouw – een omgeving voor alle leerlingen

Iedereen wil dat onze kinderen zich goed en geheel naar eigen talent en vermogen kunnen ontwikkelen, dat ze opgroeien tot mondige burgers die hun plek in onze samenleving kunnen innemen. Scholen zijn in dit ontwikkelingsproces heel belangrijk. Er wordt voortdurend gewerkt en geschaafd aan optimale onderwijsmethodiek en tal van geëngageerde leerkrachten hebben een belangrijke rol bij de begeleiding van onze kinderen.

Maar niet alleen pedagogische en sociale aspecten zijn belangrijk, ook de fysieke omgeving beïnvloedt het welbevinden en de leerprestaties van kinderen. Wij zetten onze expertise als architecten en onderzoekers in om samen met u aan die optimale leeromgeving voor kinderen te bouwen.

Samen
Oog voor detail
Onderwijs visie
Het belang van techniek
Iedereen doet mee
Gebouw en milieu
Mijn plek
Gebouw en gedrag
Met en voor alle zintuigen