Wat betekent passend onderwijs voor uw bouwplannen?

samen-passend-onderwijsDe invoering van de wet passend onderwijs staat voor de deur. Dat heeft niet alleen voor het onderwijs grote consequenties, ook aan het schoolgebouw moeten nieuwe eisen gesteld worden. Een nieuw- of verbouwproject is een uitgelezen kans om hierop te anticiperen.

Maar wat is belangrijk bij het bouwen van een schoolgebouw, bedoeld voor kinderen met en zonder beperking? Wat zijn de specifieke eisen die je mag stellen aan de gebouwde omgeving voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte? Hoe kan een gebouw zo ontworpen worden dat het goed aansluit bij de eigen onderwijsvisie? Wat past binnen de huidige regelgeving en mogelijkheden? Wat is een leeromgeving waarin álle kinderen zich goed en veilig voelen, beter presteren en waarin ook de leerkrachten graag en goed kunnen werken?

Al deze aspecten komen in deze actieve workshop aan bod. De workshop is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij nieuwbouw- of verbouwplannen van een school in het primair onderwijs.

Programma:
Na een introductie over het onderwerp, passende huisvesting voor passend onderwijs, gaan de deelnemers actief aan de slag door een algemeen programma van eisen aan te passen op de eisen van kinderen met verschillende zorgbehoeften. De inzet op een bepaald zorgprofiel heeft een duidelijk effect op het programma van eisen. Vervolgens worden er gebouwindelingen vergeleken en bezien in het licht van verschillende onderwijsvisies. Daarbij kijken we naar hoe de onderwijsvisie door het gebouw wordt ondersteund. We sluiten af met een uitgebreide rondleiding door een net opgeleverd schoolgebouw van Kiem, een brede school met drie speciale scholen onder één dak. In dit gebouw zullen we heel wat inspirerende voorbeelden ontdekken die tot in detail aanschouwelijk maken wat passend bouwen kan inhouden.

Na afloop van de workshop heeft u een goed beeld van de aspecten die van belang zijn voor een schoolgebouw waar kinderen met en zonder beperking samen leren. De opgedane kennis is goed toe te passen in uw eigen plan en bouwproces. Deelnemers die voor de eigen school al een programma van eisen hebben opgesteld, of zelfs al schetsontwerpen hebben, kunnen die in de workshop inbrengen.

De workshop wordt gegeven door Angelika Fuchs, architect en onderzoeker. Zij nam het initiatief tot een uitgebreid onderzoek naar huisvesting voor passend onderwijs, dat ze in samenwerking met verschillende partijen heeft uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek is in boekvorm gepubliceerd.

Datum:
Is in planning

Kosten:
€ 295,- excl. BTW
Iedere workshopdeelnemer ontvangt het boek: ‘SAMEN! Passende huisvesting voor passend onderwijs’

Adres:
KIEM
De Sitterstraat 9
3318 AA Dordrecht

Voor nadere informatie en aanmelding kunt u mailen naar:  a.fuchs@scholenbouw-fm.nl

 

“Een waardevolle workshop! Een school bouwen stelt je voor dilemma’s zoals de keuze tussen een prikkelarme of juist uitdagende omgeving.
De les die ik getrokken heb uit de workshop is: kies bij een dilemma altijd voor de minst sterke groep binnen de school, uiteindelijk zullen alle kinderen hier van profiteren.
Hiernaast kwam het belang voor het creëren van ‘veilige’ ruimtes voor kwetsbare leerlingen aan de orde.
Als school moet je hier zelf keuzes in maken; het gebouw moet dienstbaar zijn aan jouw onderwijs en zorg, niet andersom.”

S.E. Sennema, directeur Maranthaschool te Nijkerk

(info over het Ondersteuningprofiel)