Ontwerpen en bouwen

ontwerp-bouw01Een slecht schoolgebouw heeft een negatieve invloed op het onderwijs: een te hoge CO2 concentratie maakt kinderen suf, een slechte akoestiek veroorzaakt onrust in de klas en en gezondheidsklachten bij het onderwijzend personeel, de school is te klein of juist te groot, kinderen moeten worden afgewezen omdat er geen rolstoeltoegankelijk toilet is of de energierekening is zo hoog dat dit ten koste gaat van het leermiddelenbudget.
Dat hoeft niet zo te zijn. Een verbouwing, nieuwbouw of uitbreiding biedt een uitgelezen kans om vanuit een beknellende situatie tot een optimale leeromgeving te komen. Voor een dergelijk project kunt u ons inschakelen voor de volgende stappen:

  • het inventariseren van werkwijze en wensen van de school
  • de vertaling van de onderwijsvisie naar een Programma van eisen met een bijbehorend ruimtelijk concept
  • een grondige analyse van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestaande gebouw
  • de uitwerking van een concept naar een ontwerp en het verzorgen van de omgevingsvergunning
  • het vervaardigen van werktekeningen
  • coördinatie en begeleiding van de (ver)bouwwerkzaamheden
  • en -zeer belangrijk- een slimme omgang met het beschikbare budget.

Wilt u met ons samen bouwen aan een leeromgeving waarin kinderen zich goed en veilig voelen, beter presteren en waarin ook leerkrachten graag en goed functioneren?
Neem dan contact met ons op via a.fuchs@scholenbouw-fm.nl.