Onderwijs visie

onderwijsvisieEr wordt hard gewerkt aan goed onderwijs en elke school zet een eigen visie neer, voortbouwend op de ervaring en ideeën van hen die bij het onderwijs betrokken zijn. Zo’n visie geeft de richting aan, biedt inspiratie voor het onderwijskundig handelen en denken en is  het ankerpunt waar in het dagelijkse werk naar verwezen wordt.

Wij weten om de raakvlakken van de visie met het gebouw: Wanneer en waar is het schoolgebouw ondersteunend of juist belemmerend als we kijken naar de visie en de dagelijkse schoolpraktijk?

Wordt er in het gebouw veel in groepjes of individueel gewerkt of juist klassikaal? Zijn de kinderen samen in een klaslokaal? Moet er apart gewerkt kunnen worden? Moeten meerdere klassen samen instructies kunnen ontvangen of samenwerken? Moeten alle kinderen altijd door de leerkracht gezien kunnen worden? Hoe stimuleert de school zelfstandigheid? Wat maakt dat de kinderen zich veilig voelen? Is er plek voor kinderen met een zorgvraag en wat hebben ze nodig? Moeten er ruimtes zijn om te rusten of tot rust te komen? Zit de directeur bij de ingang of midden tussen zijn collega’s en de klaslokalen?

Dit zijn maar een paar thema’s waar onderwijsvisie en huisvesting elkaar beïnvloeden.