Lezingen

SAMEN! Passende huisvesting voor passend onderwijs

Het onderwerp van de lezing is gebaseerd op ons onderzoek naar het verband tussen huisvesting en het lesgeven aan kinderen met en zonder beperking in één school.

Daarbij ligt de nadruk op de grote verscheidenheid van kinderen. Waar het ene kind baat heeft bij een prikkelarme omgeving, is voor een ander juist stimulering van groot belang. Het samenbrengen van die verscheidenheid aan wensen en eisen is thema van de lezing. Als we werkelijk vanuit de behoefte van kinderen met een beperking een schoolgebouw ontwerpen, dan hebben álle kinderen daar baat bij. In de lezing laten we vele voorbeelden uit de praktijk zien die de uitkomsten van het onderzoek illustreren.

Heeft u vragen of wilt u een lezing boeken? Neem dan contact op met a.fuchs@scholenbouw-fm.nl

lezingen01