Het belang van techniek

Met vier muren en een dak ben je er niet. Bouwtechnische aspecten zoals licht, geluid, thermisch comfort en luchtkwaliteit zijn cruciaal voor een goede leeromgeving van kinderen. De principes zijn natuurlijk simpel: als de akoestiek slecht is en kinderen niet verstaan wat er gezegd wordt, dan leren ze slechter. Als wat er op het bord staat voor hen onleesbaar is, dan heeft dat een negatieve invloed op hun leerprestatie. En als er niet voldoende frisse lucht in het lokaal is, raken kinderen vermoeid en ongeconcentreerd, waardoor het leren slecht gaat. Ook de temperatuur is van invloed. Vooral kinderen die vatbaar zijn voor prikkels en in sommige gevallen kinderen met gedragsstoornissen kunnen door te grote temperatuurschommelingen ontregelen en onrustig of agressief gedrag vertonen.

Een goed ontwerp en zorgvuldigheid in de uitvoering zorgen ervoor dat de gewenste kwaliteit gehaald wordt en ongewenste effecten als ‘akoestische lekkage’ worden voorkomen. Zo kan een geavanceerd ventilatiesysteem alleen goede diensten bewijzen als de bediening ervan voor iedereen begrijpbaar is en het systeem eenvoudig te onderhouden is.
Kortom: Het gebouw moet technisch top zijn!

techniek-1000

Ronde wanden hebben invloed op de akoestiek. Het geluid wordt onregelmatig verspreid. Een deel van het geluid wordt gebundeld maar er ontstaan ook stille plekken.