Gebouw en milieu

gebouw-millieu-1000Dat een school op een gegeven moment tegen de beperkingen van het gebouw aanloopt is niet zo verrassend. Tenslotte zijn onderwijs en samenleving niet statisch maar altijd in beweging en in ontwikkeling: de demografische opbouw verandert, het aantal leerlingen loopt terug, de kennis over binnenklimaat, energie en milieu neemt toe en leidt tot andere eisen aan de gebouwen. Daarnaast zijn er veranderingen in de onderwijsvisie zelf en is er een ontwikkeling van minder klassikaal onderwijs naar meer groepsgewijs en individueel onderwijs. De nadruk op de inclusieve samenleving ((of: participatiemaatschappij??)), waarvan de Wet Passend Onderwijs een exponent is,  zal ertoe leiden dat meer kinderen met een zorgvraag in het reguliere onderwijs terecht komen.

Een verbouwing, nieuwbouw of uitbreiding is een uitgelezen kans om vanuit een beknellende situatie tot een optimale leeromgeving te komen.
Een dergelijk project biedt ook gelegenheid om een schoolgebouw te verduurzamen en energie te besparen.
Het woord duurzaamheid wordt meestal in verband gebracht met milieuaspecten, maar tevredenheid over het gebruik van een gebouw door de jaren heen is zeker ook een belangrijk duurzaamheidsaspect. Kan het gebouw gemakkelijk en naar tevredenheid worden aangepast op het moment dat het soort gebruiker en de onderwijsvisie veranderen? Een slim gebouw is een gebouw dat rekening houdt met mogelijke veranderingen op korte en lange termijn. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om klaslokalen met elkaar te verbinden of te scheiden, werkplekken te creëren waar nodig en groepen van wisselende grootte te accommoderen.
Flexibiliteit is een belangrijk aspect van duurzaamheid.