Gebouw en gedrag

De fysieke omgeving is één van de factoren die invloed hebben op hoe we ons voelen en ook hoe we ons gedragen. Het lichaam reageert op temperatuur, luchtkwaliteit en kleurprikkels. Het hart slaat sneller of juist langzamer, veroorzaakt zweet of slaperigheid. Deze biologische veranderingen kunnen mensen ook in hun gedrag beïnvloeden. Mensen met epilepsie reageren sterk op lichtflitsen:  flakkerende tl-buizen of de onrustig bewegende licht- en schaduwstroken van een luxaflex kunnen een epilepsieaanval oproepen.

Ook de opstelling van meubilair binnen een ruimte werkt bepaalde gedragspatronen in de hand. De meest favoriete plekken in een ruimte zijn die waar men alles kan zien en geen verrassingen van achteren hoeft te verwachten. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat mensen die aan de randen van een open plein op een terras zitten meer glimlachen en ook makkelijker contact met anderen zoeken dan de mensen die relatief onbeschut zitten.

gebouw en gedrag

Hoe meer mensen er in een klaslokaal zitten, hoe hoger het aantal interacties.. Omgevingspsycholoog Gifford komt tot de conclusie dat er een optimale gemiddelde dichtheid in relatie tot de leerprestatie bestaat. Te veel of te weinig ruimte heeft een negatief effect op de leerprestatie. Zijn ideale uitkomst ligt bij 2,79 tot 3,72 m2 per leerling. De meeste onderzoeken bevestigen dat kinderen bij een lagere dichtheid beter presteren en zich langer kunnen concentreren. Gezien de complexiteit, de situatieve parameters en de specifieke persoonlijkheden van kinderen, is het onmogelijk om één vaste dichtheid te bepalen die voor elke leerling geldt.. Wel is er een ondergrens waar negatieve effecten beginnen op te treden en die ligt bij 2,7 tot 3,0 m2 per kind. De effecten van een hoge dichtheid zijn beperkingen in motorische activiteit, vermindering van onderzoekend gedrag, het vermijden van contact en het terugtrekken in het alleen-spelen. Vooral het verkennende gedrag van kinderen is van belang voor het leren en de leerprestatie. Tot nu toe is er geen landelijke aanbeveling over het aantal m2 per leerling voor de directe leeromgeving en schiet de gangbare ruimte vaak tekort.