Over ons

Fm scholenbouw is het architectuurbureau van Angelika Fuchs en Michel Melenhorst: U kunt ons inschakelen voor het ontwerpen en (ver)bouwen van schoolgebouwen, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, onderzoeksopdrachten, lezingen en workshops. Afhankelijk van het soort opdracht werken we samen met deskundigen uit ons netwerk om een goed en concurrerend resultaat te bereiken. Dit kan een kostendeskundige zijn, gespecialiseerd in scholenbouw of een specialist in bestemmingsplanwijzigingen. Ook samenwerking met een locale projectleider of directievoerder behoort tot de mogelijkheden. De werkwijze is altijd afgestemd op de complexiteit van het project en de fase waarin het project zich bevindt.

portrait08Angelika Fuchs heeft zich, voorafgaand aan haar besluit zich te specialiseren op scholenbouw in vele aspecten van het vak bekwaamd: van interieur tot stedenbouw, van theorie tot ontwerp.

Die 20 jaar brede ervaring heeft haar blik als architect gescherpt voor de kleine en de grote schaal. Op de kleine schaal is vormgeving tastbaar en sterk verbonden met gebruik en gebruiker. Maakbaarheid van het ontwerp staat voorop, de details kloppen tot op het kleinste schroefje. Op de grote schaal staat juist de dynamiek van het proces op de voorgrond en de vraag hoe belangen en belanghebbenden tot elkaar kunnen komen. Op die schaal draait het om de participatie en de kunst van het luisteren.
In scholenbouw komen die twee werelden samen. Het interdisciplinaire onderzoek naar de samenhang tussen onderwijs en huisvesting heeft veel intensieve contacten met scholen en een schat aan praktisch toepasbare informatie opgeleverd.

Op basis van die kennis en ervaring is Angelika Fuchs de aangewezen persoon om de eisen van het onderwijs te vertalen in een passend ontwerp.

michel02Michel Melenhorst heeft na zijn studie aan de TU delft vele jaren als projectarchitect en staflid gewerkt voor de internationaal toonaangevende architectenbureaus OMA / Rem Koolhaas en Wiel Arets. Een intense en inspirerende werkomgeving waarbij passie voor het ontwerp en doorzettingsvermogen om het onderste uit de kan te halen als het gaat om kwaliteit centraal staan. Dat is altijd zo gebleven, ook in zijn werk als zelfstandig architect. Kwaliteit voor de gebruiker, kwaliteit voor de architectuur. Randvoorwaarden die door opdrachtgever, budget, bouwvoorschriften of welstandnota’s en context worden gesteld zijn daarbij geen belemmering maar juist de basis voor een stevige analyse van waaruit creativiteit tot bloei kan komen. Dit alles heeft geresulteerd in een reeks van meermalen bekroonde ontwerpen en gebouwen. Sinds 2012 combineert Michel zijn werk als architect met een hoogleraarschap Contextueel Ontwerpen aan de University of Applied Sciences, Ostwestfalen Lippe in Duitsland, waarbij de nadruk ligt op hergebruik van de bestaande gebouwenvoorraad en het optimaal inzetten van contextuele invloeden op het ontwerp.
Met deze achtergrond zet Michel Melenhorst zich in voor het bouwen aan een goede schoolarchitectuur.